Thomas Christensen er nyt medlem af Hall of Fame


Thomas er en stor mand i KIF – og i dansk håndbold. Thomas Christensen er formand for KIF Koldings moderklub KIF Håndbold og samtidig er han en samlende figur i dansk håndbold, som direktør i Divisionsforeningen Håndbold. I går blev han optaget som det nyeste medlem af KIF Håndbolds Hall of Fame.

𝘼𝙛 𝙊𝙡𝙚 𝙈𝙖𝙖𝙨𝙨

Thomas Christensen er en mand, som ikke går og klapper sig selv på skuldrene, men tværtimod sender han som formand for KIF Håndbold gerne ros til de mange frivillige han til daglig arbejder sammen med i KIF's moderklub.
TC, som han kendes som i KIF Håndbold og KIF Kolding, er ydmyg, når han betegner sig selv som en ”bondesøn fra Fjelsø”, som er en landsby nær Aalestrup i det nordjyske. Her drev hans forældre en gård, og for cirka 30 år siden drog Thomas fra den fædrene gård sydpå til Kolding med det formål at gå på håndboldlinjen på Kolding Købmandsskole, som KIF Håndbold drev i samarbejde med skolen. Thomas ́ talent uden for banen var større end inde på banen, så i kraft af hans engagement i klubben kom han hurtigt med i moderklubbens bestyrelse, og i år 2000 så daværende KIF-direktør Jens Boesen, at der var en ung mand med et stort organisatorisk og administrativt talent, så Thomas Christensen blev ansat på kontoret i KIF Koldings eliteafdeling.
Her var han ansat i 15 år og var her om nogen manden, som fik den daglige drift af kontoret til at fungere. Thomas Christensen var ansat på kontoret i en periode med adskillige DM- og pokaltitler, store Champions League-kampe og de første tre år af KIF Kolding København-epoken.
𝐅𝐫𝐢𝐯𝐢𝐥𝐥𝐢𝐠𝐭 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐣𝐝𝐞
Sideløbende med jobbet på KIF Koldings håndboldkontor tog Thomas Christensen en stor tørn som formand for bestyrelsen for moderklubben – med en stor mængde frivilligt og ulønnet arbejde – og den dag i dag, i år 2024, er Thomas Christensen stadig formand for KIF's moderklub. En klub, som i de senere år har udviklet sig stærkt og er særdeles velfungerende med både drenge- og pigehold i alle rækker, en
stærk organisation, masser af dygtige trænere og ledere, mange engagerede forældre og ét af landets største håndboldstævner i form af KIF Håndbolds Påske Cup.
I 2015 skiftede Thomas Christensen spor rent jobmæssigt, da han blev ansat som direktør i Divisionsforeningen Håndbold.
Mads Aarestrup, som har siddet i KIF Håndbolds bestyrelse de seneste 15 år og her har arbejdet tæt sammen med Thomas Christensen – og samtidig skabt et venskab med ham. Han fortæller om TC.
Thomas kender alle i dansk håndbold, og han er utrolig vellidt i håndbold-Danmark. Han har en god evne til både at være helt nede på jorden og samtidig være i stand til at se tingene lidt i helikopter-perspektiv.
Han er dygtig til at kommunikere, og som formand for KIF's moderklub har han været med til at flytte klubben, så vi i dag står stærkere end nogensinde – både sportsligt, medlemsmæssigt og økonomisk, siger Mads Aarestrup.
𝗗𝗲𝘁 𝗯𝗿𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗽𝗲𝗸𝘁𝗶𝘃
Som direktør i håndboldens divisionsforening skal Thomas have det brede perspektiv på og varetage alle liga- og 1. divisionsklubbers interesser, og Thomas er rigtig god i den rolle. Han kender alle i Håndbold-Danmark, og han har altid gjort sit hjemmearbejde. Så på den måde er han en samlende figur, som netop anskuer klubbernes interesser bredt. Thomas har således en stor del af æren for, at eksempelvis Final Four stille og roligt er vokset til den store event det er i dag, mener Mads Aarestrup.
Sideløbende har Thomas i høj grad KIF Håndbold i hjertet, og det er der ikke nogen modsætning i forhold til hans arbejde i Divisionsforeningen. Der er ikke nogen, som vil beskylde Thomas for at fremme sin egen klubs interesser på bekostning af helheden, understreger Mads Aarestrup.
Thomas er samtidig én af sjældne forældre, som er engageret i en håndboldklub, selvom hans egne børn ikke spiller håndbold. Hans børn, Mads på 14 år og Mie på 18 år er begge aktive med sang og musik, og Thomas' hustru Susanne er sådan set ikke specielt interesseret i håndbold. Men i familien Christensen får de både håndbolden og musikken til at gå op i en højere enhed, og Thomas bakker fuldt ud sine børn op i de interesser de har valgt samtidig med, at familien giver Thomas plads til hans store engagement i håndbolden, siger Mads Aarestrup og føjer til, at Thomas Christensen nyder stor respekt og er vellidt vidt omkring i klubben blandt spillere, ansatte og frivillige.
Thomas har et ordsprog, som siger at ”den der har evnen har også forpligtelsen”. Det lever han selv i højgrad op til, understreger Mads Aarestrup.
Fakta
𝗞𝗜𝗙'𝘀 𝗛𝗮𝗹𝗹 𝗼𝗳 𝗙𝗮𝗺𝗲
Thomas Christensen udnævnes den 23. marts 2024 til det nyeste medlem af KIF Håndbolds Hall of Fame.
Medlemmerne af KIF's Hall of Fame er:
Erik ”Esse” Sørensen og Poul ”Miller” Andersen (udnævnt i november 2010),
Kaj Carlsen (november 2011),
Jørn Rodh Thomsen (november 2012),
Erik Skov (november 2012),
Flemming Madsen (november 2013),
Else Skouboe (november 2014),
Carl Poulsen (november 2015),
Jens Boesen (juni 2016),
Per Frederiksen (november 2017),
Peder Larsen (november2019)
Teddy Hedegaard (november 2021).

#vikæmperforkolding

WordPress hjemmeside udviklet af Magio - web med mere