KIF Kolding er i en positiv udvikling på trods af et mindre underskud


Selskabet bag håndboldligaklubben KIF Kolding, KIF Håndbold Elite A/S, holdt torsdag generalforsamling, og her kunne direktør Christian Hjermind og formanden for bestyrelsen bag selskabet, Morten Høgsberg Nielsen slå fast, at selskabet inden for det seneste år har været inde i en udvikling, som overordnet er positiv – også på trods af, at klubbens ligahold lige nu har store sportslige udfordringer i bunden af ligaen.

På generalforsamlingen blev regnskabet fremlagt, og det udviser et underskud på godt 800.000 kroner. Det er et regnskab, som betegnes som mindre tilfredsstillende, men samtidig er det en markant fremgang i forhold til forrige år, hvor der var et underskud på cirka 1,9 millioner kroner.

I sæsonen 2022/2023 var der en række faktorer, som trak i en positiv retning. Klubbens ligahold sluttede på en femteplads i grundspillet og kvalificerede sig til DM-slutspillet – og klubben var dermed igen tæt på toppen af dansk klubhåndbold. De flotte sportslige resultater medvirkede til en øget kommerciel og sportslig interesse for KIF Kolding.

Der var dog også en række faktorer, som har påvirket årsresultatet negativt: Energikrisen har gjort det dyrere at drive erhverv for klubbens kommercielle partnere, den høje inflation har betydet, at der var færre penge mellem hænderne på privatforbrugeren – klubbens fans og tilskuere, ligesom krigen i Ukraine har betydet en større grad af usikkerhed og generel stigende tilbageholdenhed i samfundet.

Desuden har installering af et nyt økonomisystem i klubben været ressourcekrævende og krævet ekstra investeringer. Og endelig har det også betydet en række opstartsudgifter, at selskabet bag KIF Kolding pr. 1. april 2023 overtog rettighederne til lounge- og skyboks faciliteterne i Sydbank Arena. Det har betydet investeringer i inventar, opdatering af udstyr samt personale. Denne aktivitet drives fremover under navnet KIF Konference.

KIF Kolding havde i den seneste sæson fremgang i antallet af kommercielle partnere, et øget tilskuergennemsnit til ligakampene, en øget omsætning på kampdagene, flere længerevarende kommercielle partnerskabsaftaler og en generel positiv omtale og branding af KIF Kolding.

I klubbens budget for regnskabsåret forventes en samlet indtægt på 16.5 millioner kroner, og der forventes et regnskabsmæssigt resultat med et mindre underskud.

KIF Kolding har høje sportslige ambitioner og vil fremadrettet også arbejde på at kunne tiltrække de bedste håndboldspillere og spille med om slutspil (top-8) og på sigt Final 4 og bringe KIF Kolding tilbage i toppen af dansk håndbold. Lige nu er alle klubbens kræfter dog fokuseret på at fastholde pladsen i mændenes håndboldliga.

For at fastholde den gode sportslige udvikling har selskabet forlænget aftalen med cheftræner Kristian Kristensen og assistenttræner Anders Eggert frem til juni 2026. Dertil har vi tilknyttet sportschef Lars Christiansen.

Formand for bestyrelsen for KIF Håndbold Elite A/S, Morten Høgsberg Nielsen, siger om de perspektiver, der tegner sig for klubben:

-Vi har i det kommende regnskabsår valgt at tage en del større investeringer, som på den korte bane kommer til at påvirke regnskabet negativt. Det handler for os om at fremtidssikre KIF Kolding Elite. Investeringer som gerne skal medføre, at klubben ikke kun skal leve af sponsorater, men gerne sammen med sponsoraterne sikre en stabil drift, siger Morten Høgsberg Nielsen.

På generalforsamlingen blev der valgt et nyt bestyrelsesmedlem  i KIF Håndbold Elite A/S. Nyt medlem er Otto Skak, mangeårig direktør for Slotssøbadet. Han afløser Søren Ravn, som ønskede at udtræde af bestyrelsen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er formand Morten Høgsberg Nielsen, næstformand Anders Jensen, Morten Strøh samt Mads Aarestrup, også sidder i bestyrelsen i KIF Håndbolds moderklub.

Nærmere info vedrørende denne pressemeddelelse fås hos direktør for KIF Kolding, Christian Hjermind, tlf. 61 78 80 81 og bestyrelsesformand Morten Høgsberg Nielsen, tlf. 20 80 71 46.

#vikæmperforkolding

WordPress hjemmeside udviklet af Magio - web med mere