Indkaldelse til ordinær generalforsamling


I KIF Håndbold Elite A/S - CVR nr. 20 91 90 78
Bestyrelsen i KIF Håndbold Elite A/S
Indkalder herved til ordinær generalforsamling:
Torsdag, den 25. november 2021 kl. 16:00

I Sydbank Arena, ambolten 2-6, 6000 Kolding

DAGSORDEN:
1) Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.
2) Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
3) Eventuelle forslag fra aktionærer eller bestyrelse.
4) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5) Valg af revisor.
6) Eventuelt.
Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor,
Ambolten 2-6, 6000 Kolding mellem kl. 09:00 – 15:00 eller på mail: th@kif.dk dog senest 24. november 2021.
Bestyrelsen i KIF Håndbold Elite A/S

#vikæmperforkolding

WordPress hjemmeside udvikliet af Magio - web med mere