Indkaldelse til ordinær generalforsamling i KIF Håndbold Elite A/S


Torsdag den 23. November 2023 kl. 15.00 afholder KIF Håndbold Elite A/S ordinær generalforsamling i Sydbank Arena, Ambolten 2-6,
2. sal, 6000 Kolding.

Dagsorden:

1. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse

2. Forslag til anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

3. Evt. forslag fra aktionærer eller bestyrelse

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

5. Valg af revisor

6. Eventuelt

Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres på selskabets kontor, Ambolten 2-6, 6000 Kolding eller på E-mail: th@kif.dk
- dog senest den 22.11.2023.

Bestyrelsen for KIF Håndbold Elite A/S

#vikæmperforkolding

WordPress hjemmeside udviklet af Magio - web med mere