Gunnar og Benny takker af med KIF Kolding i en stærkere udgave


Af Ole Maass

På generalforsamlingen i KIF Koldings eliteaktieselskab forleden blev der sagt behørigt farvel og mange tak for indsatsen til to af de mænd, som har trukket et stort læs i genrejsningen af KIF Kolding, Gunnar Fogt og Benny Dall.

De var to af de seks, der meldte sig til at tage en tørn i en ny bestyrelse, da klubbens tidligere bestyrelse for 2 1/2 år siden trak sig på en ekstraordinær generalforsamling i klubbens eliteafdeling. Dengang i maj 2020, mens landet var fuldt nedlukket som følge af corona-restriktioner, stod klubben på kanten med en manko på seks millioner kroner, men i kraft af hårdt arbejde fra både den første bestyrelse, som blev valgt den 29. maj 2020 og den nye bestyrelse, som blev valgt på den ordinære generalforsamling i november 2020, er det lykkedes at genrejse KIF Kolding. Gunnar Fogt og Benny Dall har været henholdsvis formand og næstformand de seneste to år, og de kan med god samvittighed sige farvel til bestyrelsen for KIF Kolding, som de forlader i en langt stærkere og mere robust udgave i forhold til, da de trådte til. Vi har taget en snak med de to.

I trådte til, da nøden var størst og den tidligere bestyrelse gik af den 29. maj 2020. Den tidligere bestyrelse meddelte, at der manglede seks millioner kroner for, at man kunne opretholde driften af eliteselskabet bag KIF Kolding. Klubben var altså lukningstruet dengang for 2 1/2 år siden. Prøv at beskrive den rejse I har været på i de 2 1/2 år?

Gunnar: -Vi stod jo midt i corona-nedlukningen. Alle ansatte i klubben var sendt hjem. Det samme var spillerne, og vi var så seks, der meldte os på generalforsamlingen til at forsøge at genrejse klubben. Generalforsamlingen blev holdt fredag før pinse. Vi mødtes til det første bestyrelsesmøde om mandagen 2. pinsedag. Vi blev enige om at smøge ærmerne op og gå i gang, og der var en positiv stemning fra start. Det gode ved den bestyrelse var, at vi var seks meget forskellige mennesker, som hver havde nogle kompetancer. Hans Otto Wildfang, som blev den første næstformand var erhvervsmand med mange kontakter. Teddy Hedegaard kendte klubben indefra og havde også været inde som vikarierende direktør. Jens Svane spillede på ligaholdet, og det var et enormt vigtigt signal, at en spiller fra holdet også tog en tørn i bestyrelsen. Tove Hadberg var ansat på kontoret, og hun kendte også klubben indefra. Benny sad i byrådet, og var en mand med mange kontakter til både det politiske system og til kommunen. Det var også vigtigt. Og jeg havde selv siddet i bestyrelsen i mange år, så derfor havde jeg også stor erfaring at trække på.

Benny: -Vi var fra starten enige om, at vi skulle gå ud og sælge et positivt budskab. Et budskab om KIF Koldings betydning for byen og kommunen. Teddy Hedegaard gik fra start på med krum hals og var ude og snakke med sponsorerne, og her mærkede vi en positiv stemning, som fik os til at tro på, at det kunne lykkes – også selvom det så svært ud.

Gunnar: I starten skulle vi også skabe overblik. Vi vidste godt, at vi balancerede på kanten, men vi kom i gang med at forenkle strukturen og fik ryddet op i de mange selskaber, som var en del af den tidligere struktur. Vi fik lavet en aftale med spillerne, som bidrog til redningsplanen med en mindre lønnedgang, og vi fik sat gang i dialogen med moderklubben. Så vi fik taget nogle vigtige skridt, som betød, at vi fik overblik over de økonomiske udfordringer. Og da sæsonen gik i gang i august 2020 havde vi et hold og en træner i form af Andreas Toudahl, som kunne koncentrere sig om håndbolden.

Benny, du kom til udefra. Du sad i byrådet for Enhedslisten, men havde ikke tidligere haft noget med KIF Kolding at gøre. Hvad var din drivkraft for at gå ind i arbejdet med at redde klubben?

-For mig er håndbolden og KIF Kolding en lige så vigtig del af byen og kommunen som Koldinghus. Hvem kan forestille sig Kolding uden et elitehold i håndbold. Jeg kan ikke. Så jeg så det som et vigtigt kulturprojekt, som er en del af Koldings identitet og som har stor betydning for mange mennesker. Jeg er da også blevet spurgt, hvad jeg lavede i den bestyrelse, men jeg så sådan på det: nogen må gøre noget. Derfor meldte jeg mig til at være med til at redde klubben. Og langt hen ad vejen har det arbejde da også været sjovere end noget af det politiske arbejde. Men først og fremmest: jeg kan ikke forestille mig Kolding uden KIF Kolding. Længere er den ikke.

De seneste 2 1/2 år har været en rutschetur op og ned. Vi har haft corona-begrænsninger en stor del af tiden. I forrige sæson kvalificerede vi os til slutspillet. I sidste sæson var vi ude og hænge i tovene og tæt på nedrykning. Der var en trænerfyring undervejs, og i denne sæson har vi så et hold med både bredde og kvalitet. Og nu er vi et tophold. Hvad er det for beslutninger, som I har truffet i bestyrelsen sammen med direktør Christian Hjermind, som har ændret tingene så radikalt på så kort tid?

Gunnar: -Den vigtigste beslutning var, at vi i Christian Hjermind fik ansat den rette direktør, som er den daglige leder på kontoret og klubbens ansigt udadtil. Han kendte klubben og dens værdier indefra, og han havde stor erfaring fra erhvervslivet samtidig med, at han har en stor kontaktflade inden for håndbolden.

Benny: -Og da Christian tiltrådte som direktør for to år siden var vi så langt i oprydningen, at vi havde et mere stabilt økonomisk grundlag. Det betød både, at vi som bestyrelse men også Christian Hjermind som direktør kunne begynde at kigge mere fremad end tilbage.

Gunnar: -Der var flere vigtige faktorer, som gør, at det lykkedes for os. Vi var en bestyrelse med en stor bredde. Med Benny i bestyrelsen fik vi en kobling til kommunen og det politiske system, som har kunnet skabe nogle kontakter for os, og i bestyrelsen var

vi alt lige fra erhvervsfolk til spillere, så vi kunne hver især bidrage med noget. Og så var det vigtigt, at vi var flere i bestyrelsen, som kunne lægge rigtig mange timer i arbejdsopgaverne.

I de seneste par år har der været ret stille om KIF. Der har ikke været en masse negative overskrifter om klubben. Skal vi tage det som udtryk for, at alt omkring klubben – økonomien og det sportslige set-up – nu er hvor det skal være?

Gunnar: -Det er fortsat svært at drive en eliteidrætsklub. Tingene kommer bestemt ikke af sig selv. Men vi er kommet et rigtig langt stykke ad vejen, blandt andet med forenklingen af strukturen i eliteselskabet. Og så har vi forsøgt at skabe åbenhed og tillid, og har på den måde også fået skabt nogle gode relationer, som har hjulpet os godt på vej. Til klubbens partnere og sponsorer, til moderklubben og til hallen. Og så har vi også arbejdet ud fra de gamle værdier, som betyder at ingen er over klubben.

Benny: -Klubbens skæbne er nu i klubbens egne hænder. Klubben har en god platform at arbejde ud fra. Det er vigtigt, at klubben ikke er sig selv nok, og derfor har vi rakt ud til de andre aktører, moderklubben og hallen, som er en vigtig forudsætning for, at vi i eliten kan nå de mål vi har sat os.

I har som bestyrelse haft som mål, at KIF's eliteafdeling og moderklubben skulle arbejde meget tættere sammen, og at klubben skal producere sine egne talenter til ligaholdet. Hvor langt er KIF Kolding nået ad den vej?

Gunnar: -Det arbejde er vi godt i gang med. Vi har et godt samarbejde med moderklubben, og målet er, at vi i højere grad producerer vore egne talenter, som kan gøre sig gældende på ligaholdet. Den sidste årgang, hvor vi lykkedes med det i større stil var årgangen med Jens Svane, Nikolaj Enderleit og Sebastian Augustinussen. I de kommende år ser vi forhåbentlig flere af vore egne talenter i ligatruppen.

Benny: -Det er én af de ting, som skal være med til at definere klubben. Vi er på den rigtige vej, og samarbejdet med moderklubben er blevet klart bedre i de seneste år.

Nu er I trådt ud af bestyrelsen. Hvad vil I tænke tilbage på som afgørende beslutninger, som har været medvirkende til, at KIF Kolding nu er kommet på ret kurs og er tilbage som en klub man regner med i dansk klubhåndbold?

Gunnar: -Vi har fået forenklet strukturen i klubben og dermed skabt mere gennemsigtighed. Vi har fået ansat den rigtige direktør, og så er vi kommet et godt stykke vej i forhold til at forbedre samarbejdet med moderklubben. Det har været afgørende for, at vi er kommet på ret kurs.

Benny: -KIF Kolding er en klub med mange gode historier. De gode historier har været i overtal i de seneste par år – også selvom det har været svært og udfordrende. I bestyrelsen har vi hele tiden haft en positiv tilgang til udfordringerne. Vi har også været uenige – men der er ikke nogen, som er blevet sure, fordi vi har haft en positiv tilgang til tingene. Derfor har det også været rart at være i bestyrelsen.

I næste sæson har KIF Kolding været uafbrudt i den bedste håndboldrække for mænd i 40 sæsoner i træk. Det er der ingen andre klubber, der har præsteret. Hvis I skal komme med et bud – hvor er KIF så henne om fem år?

Gunnar: -Jeg har været med som sponsor i 30 år og siddet i bestyrelsen i ti år. Så for mig er det magtpåliggende, at KIF Kolding hører til i den bedste række. Der er ingen af os, som glemmer kampen mod TTH i sidste sæson, hvor vi skulle vinde for at undgå nedrykning. I vores selvforståelse hører vi til i den bedste række, og jeg er ikke i tvivl om, at vi i denne sæson igen kommer i slutspillet. Og vores mål er at blive en fast bestanddel af ligaens top 4.

Benny: -Om fem år – og forhåbentlig også inden – er vi i top 4. Vi skal også ud og spille Europa Cup-håndbold igen. Men foreløbig glæder vi os over, at vi i denne sæson er godt på vej til en plads mellem de otte hold, som kommer i slutspillet. Så tager vi et lille skridt opad hvert år.

#vikæmperforkolding

WordPress hjemmeside udviklet af Magio - web med mere